Det sker annat också vid hyvelbänken. Stolen måste stå åt sidan ibland. Igår lade jag sista (nästan) handen vid ett “innefönster”.

På andra våningen i vårt hus, som är byggt 1947, har man på 70-talet gjort en toalett precis ovanför trappan.

Vid tiden för husets tillkomst var det fortfarande vanligt att man byggde inomhusfönster eller överljus (fönster ovanför dörrar) i mellanväggar, till rum som inte var utrustade med fönster i fasaden. Man fick helt enkelt in dagsljus överallt.

Denna sent tillkomna toa saknar förstås detta, så vi bestämde oss för att försöka få det hela att stämma bättre med huset.

Fönstret ska inpassas i väggen mot trapphuset, som innan toaletten byggdes bestått av ett enkelt räcke ner mot trappan. Denna vägg har varit täckt med fuskpanel och varit helt död att se på. Den förändring vi gör lyfter också fram det gamla räcket genom att vi minskar väggens tjocklek någon centimeter. Därigenom hoppas vi att man får en förnyad känsla för trapphusets ursprungliga utseende.

Bilderna visar hur jag fäller in gångjärn i bågen på det nytillverkade fönstret och hur bågen ser ut i karmen efter att den är inpassad. Bågen ska förses med “småhamrat” råglas.