Övre och nedre ryggslån klara ikväll, ryggbrickan klar på framsidan.

Nästan alla sidor på alla ämnen, totalt sett, har haft vresiga partier. På de raka bitarna så har jag grovriktat med Hellstedt nr 5, en kort rubank. Finriktat med Juuma nr 6, en halvlång rubank och putsat med HNT Gordons putshyvel. Den sistnämnda är fantastisk på att gå rakt upp mot fiberriktningen och ändå leverera en helt slät yta. Känslan av seger över naturlagarna är oslagbar! Även om det förstås är just dem den följer med sin smala spånöppning och branta stålvinkel.

Den övre ryggslån har knäckts på originalstolen och sedan har någon limmat den underifrån. Den kan ha gett med sig p g a att det är mycket or i den, men tillsvidare har jag ändå ökat dimensionen något. Om det funkar att öka dimensionen på den utan att det händer något konstigt med helhetsintrycket så vill jag prova det först innan jag minskar den mer.